Thursday, February 9, 2012

Hukama says what?

"Jangan cuba dikawal arahnya taufan tetapi kawallah layar kehidupan. Tak perlu diuukur kedalaman lautan tetapi panjangkanlah kail yang sejengkal itu"